I. LỜI MỞ ĐẦU

Thỏa thuận Dịch vụ tiếp thị qua email này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa phanmemmarketing.vn, và bạn, có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử. Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện của việc bạn sử dụng dịch vụ Tiếp thị qua email (“Dịch vụ) và đại diện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Top Marketing về vấn đề này.

Khi bạn chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung, được kết hợp ở đây bằng tham chiếu này và trong bất cứ thỏa thuận hoặc chính sách nào khác được bao gồm rõ ràng trong tài liệu này.

Các từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” sẽ đề cập đến Top Marketing. Các từ “bạn”, “của bạn”, “Người dùng” hoặc “khách hàng” sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Chúng tôi, với toàn quyền đơn phương quyết định, có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Thỏa thuận này, bất kỳ chính sách hoặc điểm nhất trí nào được kết hợp ở đây và bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào về Dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào và những thay đổi hoặc điều chỉnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng trên Trang này. Việc sử dụng Dịch vụ sau những thay đổi hoặc điều chỉnh này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn về Thỏa thuận này và bất kỳ hạn chế nào đối với Dịch vụ như lần sửa đổi gần nhất. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này và mọi hạn chế của Dịch vụ như lần sửa đổi gần đây nhất, bạn không được tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Đôi khi chúng tôi có thể thông báo cho bạn những thay đổi hoặc điều chỉnh về Thỏa thuận này bằng email. Do đó việc quan trọng là bạn phải duy trì tài khoản người mua hàng của mình ở tình trạng hoạt động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu lỗi xảy ra do địa chỉ email không chính xác.

II. TẠI SAO CHÍNH SÁCH NÀY TỒN TẠI?

Email là cách giao tiếp tiêu chuẩn trong kinh doanh. Nó được sử dụng rộng rãi và được cho là cũng quan trọng như điện thoại. Giống như bất kỳ công nghệ nào, email có thể gây khó khăn nếu sử dụng không đúng cách hoặc không phù hợp. Chính sách này được lập ra nhằm mục đích:

 • Giảm rủi ro về bảo mật và kinh doanh mà bạn phải đối mặt.
 • Giúp bạn biết mình được phép sử dụng phần mềm Top Email như thế nào.
 • Đảm bảo bạn sẽ tuân thủ tốt các quy tắc tiếp thị qua email.
 • Giúp các doanh nghiệp nói chung và người sử dụng (bạn) nói riêng đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc sử dụng email.

III. PHẠM VI CHÍNH SÁCH

Chính sách này áp dụng cho tất cả người dùng, doanh nghiệp, nhà thầu và đại lý tại Top Marketing sử dụng phần mềm Top Email của chúng tôi. Nó áp dụng bất kể việc sử dụng email đó diễn ra ở đâu: Trong công ty, khi đi công tác hoặc khi làm việc tại nhà. Nó áp dụng cho việc sử dụng email của công ty trên mọi thiết bị, bất kể thuộc sở hữu của công ty hay nhân viên.

IV. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TIẾP THỊ QUA EMAIL

1. Doanh nghiệp sử dụng phần mềm Top Email

Email là một công cụ giao tiếp quan trọng. Top Marketing khuyến khích doanh nghiệp sử dụng email bất cứ khi nào thích hợp. Ví dụ: Doanh nghiệp có thể sử dụng email để:

 • Giao tiếp với khách hàng hoặc nhà cung cấp.
 • Tiếp thị sản phẩm của công ty.
 • Phổ biến thông tin đến đồng nghiệp sử dụng email cá nhân

2. Cá nhân sử dụng phần mềm Top Email

Top Marketing cũng nhận thấy email là một công cụ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Như vậy, bạn có thể sử dụng phần mềm Top Email phục vụ cho các lý do cá nhân, với những quy định sau:

 • Việc sử dụng phần mềm Top Email phải ở mức độ hợp lý và hạn chế trong những thời gian không làm việc, chẳng hạn như giờ giải lao, trong giờ ăn trưa và ngoài giờ hành chính.
 • Tất cả các quy tắc được mô tả trong chính sách này đều áp dụng như nhau cho việc sử dụng phần mềm Top Email. Ví dụ: Nội dung không phù hợp là không phù hợp, bất kể nội dung đó được gửi hay nhận vì lý do kinh doanh hay cá nhân.
 • Việc sử dụng phần mềm Top Email để gửi email marketing không được ảnh hưởng đến dịch vụ email dành cho người dùng khác. Ví dụ: Gửi các tệp đặc biệt lớn qua email có thể làm chậm quá trình truy cập của các nhân viên khác.

3. Dịch vụ

Các dịch vụ Tiếp thị qua email cho phép các website của doanh nghiệp, website của doanh nghiệp nhỏ, các trang cộng đồng và trang cá nhân đăng ký khách truy cập website, thu thập và lưu trữ thông tin đăng ký của khách truy cập, đồng thời xây dựng và tiến hành giao tiếp qua email với người liên lạc.

 • Top Marketing sẽ tính toán số lượng gửi email trong tài khoản của bạn.
 • Giá lượt gửi email có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, bạn cần hiểu rằng Top Marketing không đảm bảo thư HTML sẽ được hiển thị phù hợp trên tất cả các chương trình email của người nhận do có rất nhiều công cụ tạo HTML có thể sử dụng. Top Marketing sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng tất cả thư được gửi qua máy chủ của chúng tôi đều tuân theo tiêu chuẩn về email, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thư này sẽ hiển thị giống nhau trên tất cả các nền tảng email. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng Microsoft Word để tạo email HTML thì người nhận thư sử dụng ứng dụng email không phải của Microsoft có thể sẽ gặp khó khăn khi đọc thư của bạn. Để đạt kết quả tốt nhất, Top Marketing đề xuất, nhưng không đảm bảo, sử dụng các trình soạn thảo HTML tạo HTML tuân theo các tiêu chuẩn W3C.

4. Chính sách chống thư rác

Bạn tuyệt đối không được sử dụng Dịch vụ để gửi email không mong muốn (đôi khi được gọi và sau đây được gọi là “thư rác”). Tất cả các tin nhắn được gửi bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp tuân theo tất cả các luật pháp quốc tế, địa phương, tiểu bang, Hoa Kỳ áp dụng khác chi phối doanh nghiệp, hoạt động và hoạt động của bạn, trong đó có thể bao gồm (1) Đạo luật CAN-SPAM 2003 (“CAN-SPAM”) của Hoa Kỳ, (2) Luật chống thư rác của Canada (“CASL”), hoặc (3) bất kỳ chính sách và luật pháp nào của các thẩm quyền tài phán khác liên quan đến email không được yêu cầu, gửi thư rác, quyền riêng tư, tục tĩu, hoặc phỉ báng, vi phạm bản quyền và nhãn hiệu, luật đăng ký địa chỉ email bảo vệ trẻ em, luật liên quan đến quảng cáo, bán hàng hoặc nỗ lực quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ và luật pháp chi phối các hành vi sai trái, không công bằng và lừa đảo, v.v. Nhấp vào các đường dẫn liên kết được cung cấp để biết thêm thông tin về việc tuân thủ CAN-SPAM hoặc CASL.

Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với thư rác. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung, bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt hoặc hủy ngay lập tức mọi tài khoản, sản phẩm hoặc dịch vụ nào, bao gồm cả việc bạn sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi có toàn quyền đơn phương quyết định tin rằng đang truyền hay được kết nối với bất kỳ hoạt động gửi thư rác hoặc gửi email không mong muốn theo khối lượng lớn nào.

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp có tính chất pháp lý, kỹ thuật hoặc các biện pháp khác mà không cần thông báo để ngăn chặn hành vi gửi email không mong muốn theo khối lượng lớn và/hoặc các email, tin nhắn hoặc chiến dịch trái phép khác xâm nhập, sử dụng hoặc duy trì trong mạng lưới của chúng tôi. Một số biện pháp kỹ thuật được thực hiện như:

 • Đối với chiến dịch được thực hiện trong một ngày có tỷ lệ bounces (email không tồn tại) trên 2% sẽ bị khóa tài khoản Top Email tối thiểu 24 tiếng.
 • Đối với chiến dịch có một Complaint (email bị đánh dấu spam khi gửi email) sẽ bị khóa tài khoản Top Email 24 tiếng kể từ thời điểm nhận được complaint. Compaint – được hiểu là Khiếu nại từ người nhận thư. Complaint xảy ra khi người nhận báo cáo rằng họ không muốn nhận email. Họ có thể đã nhấp vào nút “Mark as spam” trong ứng dụng email của họ, khiếu nại với nhà cung cấp email của họ.

Các tài khoản, sản phẩm hoặc dịch vụ bị chấm dứt hoặc bị hủy có liên quan đến thư rác hoặc hoạt động gửi email không mong muốn theo khối lượng lớn khác có thể bị chúng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Nội dung nằm trong các email của bạn đều phải chính xác và bạn chỉ được sử dụng Dịch vụ để gửi email cho những khách hàng và người liên lạc đã chấp nhận hoặc cho phép bạn gửi email cho họ. Nếu bạn không có văn bản chứng minh rằng mỗi người nhận trong danh sách liên lạc của bạn đã chấp nhận hoặc cho phép bạn gửi email cho họ, không đưa họ vào bất kỳ chiến dịch tiếp thị qua email nào. Bạn phải cung cấp được xác minh chấp nhận cho mỗi liên lạc với mỗi chiến dịch tiếp thị qua email.

Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng danh sách gửi thư được mua, thuê, thu được hoặc của bên thứ ba. Bạn không được gửi email (i) đến các nhóm thông tin, bảng tin nhắn, danh sách phân phối hoặc địa chỉ email không mong muốn hoặc (ii) đến bất kỳ người nhận nào không chấp nhận, hủy đăng ký hoặc phản đối nhận những email này từ bạn hoặc một bên khác mà bạn có thể đã được ủy nhiệm làm đại diện. Trong phạm vi Dịch vụ bao gồm các tính năng cho phép bạn yêu cầu người nhận xác nhận rằng bạn đã được người nhận cho phép gửi tin nhắn đến người nhận đó (giả sử việc sử dụng đó được pháp luật áp dụng cho bạn cho phép), và người nhận đó không phản hồi hoặc không trả lời khẳng định với yêu cầu xác nhận đó, thì bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi tin nhắn cho người nhận đó.

Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ sao chép và/hoặc lưu trữ danh sách liên lạc, thông tin khách hàng, thông tin liên lạc của bạn và những thông tin khác khi cần thiết. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin này theo bất cứ cách nào vi phạm Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

5. Sử dụng nội dung gửi thư phù hợp

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng thông tin bạn sử dụng trong mọi chiến dịch tiếp thị qua email, bao gồm tiêu đề, dòng tiêu đề và nội dung đều không sai, dối trá hoặc gây hiểu lầm. Cụ thể hơn, bạn đồng ý (1) bổ sung địa chỉ thực tế hợp lệ và chính xác cũng như các thông tin liên hệ khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành (ví dụ: thông tin liên hệ phụ như số điện thoại, theo yêu cầu của CASL), (2) đảm bảo cung cấp giấy tờ chứng minh hợp lệ, chính xác và không gian lận của tổ chức của bạn trong địa chỉ “người gửi” và “trả lời cho” trong mỗi email là người duy nhất gửi email bằng Dịch vụ của chúng tôi và (3) đảm bảo dòng “chủ đề” của mọi thư được gửi đi không mang tính đánh lừa hoặc gây hiểu nhầm về chủ đề của chính email đó.

Mỗi thư email thương mại được gửi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi phải bao gồm liên kết “hủy đăng ký” cho phép người đăng ký tự xóa họ khỏi danh sách gửi thư của bạn. Bạn đồng ý không xóa hoặc vô hiệu hóa liên kết này khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải tuân thủ và có trách nhiệm tôn trọng tất cả các yêu cầu chọn không nhận trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được và phương thức chọn không nhận sử dụng phải có thể xử lý các yêu cầu chọn không nhận trong tối thiểu sáu mươi (60) ngày sau email đã được gửi. Nói chung, bạn không được tính phí, yêu cầu người nhận cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào ngoại trừ địa chỉ email hoặc khiến người nhận thực hiện bất kỳ bước nào khác ngoại trừ việc gửi email phản hồi hoặc truy cập vào một trang ở một website trên Internet làm điều kiện để thực hiện yêu cầu hủy đăng ký.

6. Cấm sử dụng

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để yêu cầu, thu thập hoặc gửi bất kỳ thông tin nhận dạng không công khai hoặc mang tính cá nhân nào về người dùng khác hoặc bất kỳ người nào khác mà không có văn bản chấp thuận trước rõ ràng (hoặc chấp thuận của cha mẹ trong trường hợp của người vị thành niên), thông tin bất hợp pháp hoặc bất cứ thông tin nào khác mà bạn không có quyền yêu cầu, thu thập hoặc phân phối.

Bạn không được sử dụng Top Email Marketing để gửi các chiến dịch email liên kết đến hoặc hiển thị nội dung khiêu dâm, nội dung khác mang tính gợi dục rõ ràng, hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp, bán hàng đa cấp, thư dây chuyền, chiến dịch tiếp thị đa cấp, tài liệu tiếp thị trong mạng lưới và đơn vị liên kết hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà chúng tôi cho là không phù hợp. Bạn không được khai thác thỏa thuận dịch vụ của Top Marketing, LLC bằng cách tải lên, gửi, xóa sau đó thay thế liên lạc một cách có hệ thống để gửi đến các địa chỉ email duy nhất nhiều hơn số lượng bạn được cho phép trong mức dịch vụ của mình.

Đáng tiếc là một số ngành có tỷ lệ lạm dụng cao hơn thông thường, điều này có thể tác động tiêu cực đến khả năng gửi email cho những người dùng Top Email Marketing khác. Để duy trì tỷ lệ gửi email cao nhất có thể cho tất cả người dùng của mình, Top Email Marketing không thể gửi thay mặt một số ngành và người gửi nhất định. Việc này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

 • Dược phẩm
 • Cơ hội làm việc từ nhà, kiếm tiền trực tuyến và tạo ra khách hàng tiềm năng.
 • Giao dịch trực tuyến, các mẹo giao dịch trong ngày hoặc nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán.
 • Dịch vụ, sản phẩm hoặc mẹo đánh bạc.
 • Tiếp thị đa cấp (MLM).
 • Tiếp thị liên kết.
 • Cơ hội sửa chữa tín dụng và thoát khỏi nợ nần.
 • Nội dung về khoản thế chấp và khoản vay.
 • Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thảo dược và vitamin.
 • Người môi giới danh sách hoặc dịch vụ cho thuê danh sách.
 • Sản phẩm giả mạo hoặc “giống hệt” mang thương hiệu khác.

Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng nội dung gửi thư sẽ tuân theo những hướng dẫn này. Top Email Marketing có thể giám sát tài khoản của bạn để đảm bảo tuân thủ những điều khoản này và hoạt động trong phạm vi tiêu chuẩn được chấp nhận của ngành và của nhà cung cấp email mà bạn đang gửi đi.